Cutting

  • Band saw cutting machine
  • Max. material size 800 x 1000mm

We have 10 units of cutting machine.

Machine provides us with big capacity to shorten total production lead time.

Milling

  • Vertical (Top/bottom) type milling machine
  • Horizontal twin – head milling machine

We have 14 units of milling machine, we have enough production capacity to cope with customer’s various size and short lead time request.

Grinding

We have four units of high precision grinding machine in multiple sizes, providing with right angled plate finished in smooth surface condition as same as Japanese leading Distributors so far.

Xử lý nhiệt

  • Thiết bị được nhập khẩu từ hãng nổi tiếng Nhật Bản và Châu Âu.
  • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.
  • Xử lý nhiệt chân không
  • Làm nguội dầu

Thấm Ni tơ

  • Thiết bị được nhập khẩu từ hãng nổi tiếng Nhật Bản và Châu Âu.
  • Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thêm.

Delivery control

Delivery within 2-3 days, depend on order quantity